ด้วยคุณสมบัติพิเศษของพอลิเมอร์เมทริกซ์ เพื่อการปลดปล่อย
ตัวยาด้วยความเข้มข้นคงที่ ทำให้ Seresto ป้องกันเห็บหมัด
ไม่ให้กัด จึงลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพยาธิเม็ดเลือด
ซึ่งมีสาเหตุจากการที่เห็บกัดได้
“No bite is right”

No Bite is Right

No Bite is Right “ป้องกันเห็บกัด ตัดโอกาสแพร่เชื้อ”

เห็บหมัด เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของสัตว์เลี้ยงมายาวนานและพบได้บ่อย เนื่องจากสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเหมาะกับการเจริญเติบโตของเห็บหมัดเป็นอย่างมาก นอกจะสร้างความรำคาญ ความน่ารังเกียจแล้ว ยังนำโรคร้ายแรงหลายประการมายังสัตว์เลี้ยงที่รักของเรา เช่น นำโรคพยาธิเม็ดเลือดมาสู่สุนัขและแมว ทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง เกิดการแพ้และอักเสบของผิวหนังที่รุนแรง และหมัดยังเป็นพาหะนำพยาธิในทางเดินอาหารเช่น พยาธิตัวตืด ได้อีกด้วย

การป้องกันเห็บหมัด : ความสำคัญของโรคจากเห็บหมัด ที่มากกว่าแค่การสร้างความรำคาญ

Parasites

เห็บหมัด ไม่เพียงแค่ดูดเลือดจากสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารเท่านั้น แต่ในขณะที่กัดและดูดเลือด จะมีการปล่อยเชื้อโรคลงไปด้วย ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการแพร่กระจายเชื้อโรคจากเห็บหมัดสู่สัตว์เลี้ยง ทำให้สัตว์เลี้ยงมีอาการเจ็บป่วย และทวีความรุนแรงจนทำให้สัตว์เลี้ยงเสียชีวิตได้ อีกทั้งโรคบางโรคยังมีความเสี่ยงที่จะสามารถติดต่อไปสู่คนได้

 

What is Seresto?

Seresto คืออะไร

Seresto เป็นนวัตกรรมใหม่ในการป้องกันและกำจัดเห็บหมัดที่ปกป้องได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานสูงสุดถึง 8 เดือน (ขึ้นกับสภาพแวดล้อม, พฤติการการเลี้ยง และความถี่บ่อยของการอาบน้ำ) ที่มีความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง และเจ้าของเป็นอย่างมาก

Seresto ผลิตจากพอลิเมอร์เมทริกซ์ ที่บรรจุสารออกฤทธิ์ 2 ตัวคือ

Seresto

อิมิดาโคลพริด (Imidacloprid) “The fast Flea killer” มีประสิทธิภาพในการกำจัดหมัด กำจัดตัวอ่อนได้อย่างรวดเร็ว และฆ่าหมัดได้ 100% ภายใน 24 ชั่วโมง

ฟลูเมทริน (Flumethrin) “The effective tickcide” มีประสิทธิภาพกำจัดและไล่เห็บได้ในทุกระยะของวงจรชีวิต

เมื่ออิมิดาโคลพริดและฟลูเมทริน ทำงานเสริมฤทธิ์กัน และมีคุณสมบัติในการไล่เห็บหมัด ที่สามารถออกฤทธิ์ได้ดี เพียงแค่เห็บหมัด สัมผัสกับตัวยา (ไม่ต้องดูดเลือดสัตว์เลี้ยง) = No bite is right โดยสารออกฤทธิ์ทั้ง 2ตัว จะดูดซึมเข้าสู่ตัวเห็บหมัดและทำให้เห็บหมัดตายในที่สุด ตัดโอกาศที่เห็บหมัดจะสามารถแพร่เชื้อโรคเข้าสู่สัตว์เลี้ยง

How it works?

การทำงานของ Seresto

ภายใต้กลไกการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาที่เป็นลักษณะเฉพาะ เอกสิทธิ์ของทางบริษัทไบเออร์

Seresto

Application

วิธีการใช้

Seresto มี 2 ขนาด โดยพิจารณาจากความยาวรอบคอของสัตว์เลี้ยง

Seresto ขนาดเเล็กมีความยาว 38 เซนติเมตร เหมาะสำหรับแมวและสุนัขน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 กิโลกรัม
Seresto ขนาดใหญ่ความยาว 70 เซนติเมตร เหมาะสำหรับสุนัขสุนัขน้ำหนักตัวมากกว่า 8 กิโลกรัม

การสวมปลอกคอ Seresto

วิธีการใส่ โดยสวมปลอกคอให้สุนัข กะให้หลวมพอสอดนิ้วมือ 2 นิ้วเข้าไปได้ ติดที่ยึดให้เรียบร้อย แล้วตัดส่วนที่ยาวเกินออกไป และสามารถให้สุนัขสวมปลอกคอได้ตลอดเวลา

Seresto

Confirme seu voto abaixo: