หยุด!! ปัญหา เห็บ หมัด
ด้วยปลอกคอกำจัดเห็บหมัด Kiltix

What is Kiltix?

Kiltix คืออะไร?

Kiltix

Kiltix คือ ปลอกคอสุนัขป้องกันเห็บหมัด ที่มีประสิทธิภาพสูง สะดวกในการใช้งาน เพียงการสวมปลอกคอต่อเนื่อง จะสามารถกำจัดเห็บหมัดบนตัวสุนัข ได้ภายใน 24 ชั่วโมง และออกฤทธิ์ยาวนาน 5-6 เดือน (ขึ้นกับการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมรอบตัวสุนัข) สามารถเริ่มใช้กับลูกสุนัขตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

  • สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ยาหยดหลัง ได้โดยแนะนำให้หยดยาประมาณ 24 ชั่วโมง หลังจากที่สวมปลอกคอ และหยดห่างจากปลอกคอประมาณ 2 นิ้ว
  • สามารถใช้คู่กับไบติคอล 6% อี.ซี. เพื่อกำจัดเห็บหมัดอย่างครบวงจร ทั้งบนตัวสุนัขและในสภาพแวดล้อม

Active Ingredient

สารออกฤทธ์สำคัญใน Kiltix

Kiltix

Flumethrin 2.25% มีประสิทธิภาพสูงต่อการกำจัดเห็บ (Rhipicephalus sanguinius และ Ixodes spp.) ที่ออกฤทธ์ต่อระบบประสาทที่เยื่อหุ้มประสาทของปรสิต โดยทำการกระตุ้นกระแสประสาทอย่างต่อเนื่อง จนเกิดอัมพาต สูญเสียการเชื่อมต่อของกระแสประสาท และทำให้ปรสิตตายในที่สุด โดยสารออกฤทธิ์นี้ จะไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด

Propoxur 10% มีประสิทธิภาพสูงและออกฤทธิ์ได้ยาวนานต่อการกำจัดหมัด (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) โดยไปยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลิเนสเทอเรส (acetylcholinesterase) ทำให้เกิดการกระตุ้นกระแสประสาทอย่างต่อเนื่อง เกิดการขาดการประสานของกระแสประสาท และทำให้เกิดอาการชัก บิดเกร็งของปรสิต ทำให้ปรสิตตายในที่สุด

How it works?

การทำงานของ Kiltix

Kiltix

ปลอกคอ Kiltix จะมีการควบคุมการปลดปล่อยสารออกฤทิ์จากปลอกคอ อย่างช้าๆ ในรูปแบบผงละเอียดเล็กๆ กระจายแทรกไปอยู่ที่ขนและผิวหนังของสุนัข โดยการปลดปล่อยจะสอดคล้องกับกลไกการเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติของสุนัข ซึ่งมักจะเกิดขึ้นใน 24 ชั่วโมง หลังจากสวมปลอกคอ หรือนานกว่า ในกรณีที่สุนัขมีขนหนาและยาวมาก

Application

วิธีการใช้

Kiltix

ปลอกคอ Kiltix มี 2 ขนาด พิจารณาจากความยาวรอบคอของสุนัข โดยขนาดเเล็กมีความยาว 53 เซนติเมตร และขนาดใหญ่ความยาว 70 เซนติเมตร

วิธีการใส่ โดยสวมปลอกคอให้สุนัข กะให้หลวมพสอดนิ้วมือ 2 นิ้วเข้าไปได้ ติดที่ยึดให้เรียบร้อย แล้วตัดส่วนที่ยาวเกินออกไป และสามารถให้สุนัขสวมปลอกคอได้ตลอดเวลา และถอดออกเมื่ออาบน้ำให้สุนัข และสวมกลับเมื่อเป่าขนแห้งแล้ว ควรเปลี่ยนปลอกคอใหม่ทุก 5- 6 เดือน

Confirme seu voto abaixo: