Pet Info

Pet Info

VRVC 2018

A09_01

VRVC 2018
......

  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 24 ทางบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธเพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กับทางสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมงาน VRVC 2018ในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทไบเออร์ไทย เป็นผู้เชี่ยวชาญ และเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพของสุนัขและแมวให้แข็งแรงและสดใส ปีนี้ทางบริษัทได้นำสัญลักษณ์แมวแห่งความโชคดีของญี่ปุ่นมามอบให้สัตวแพทย์ทุกท่านนะคะ

 

Back

Confirme seu voto abaixo: