No Bite is Right

No Bite is Right

No Bite is Right

เรื่องน่าเศร้าเมื่อสัตว์เลี้ยงถูกกัด?

No Bite Is Right® for your pet

คุณรู้หรือไม่ว่า? เห็บหมัดที่มักสร้างความรำคาญใจให้เพียงแค่ตัวเดียว สามารถกัดสัตว์เลี้ยงที่คุณรักได้มากกว่า 400 ครั้งต่อวัน

แต่อันตรายยังไม่จบเพียงเท่านั้น...

เมื่อเห็บหมัดกัดบนตัวสัตว์เลี้ยง นอกจากจะทำให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนังแล้ว เห็บหมัดจะสามารถแพร่เชื้อโรคเข้าสู่ตัวสัตว์เลี้ยงในขณะที่กัดได้อีกด้วย

 • Fleas
 • Flea Eggs
 • Flea larvae
 • Ticks

ทำไมต้อง NO BITE IS RIGH®

No Bite Is Right® for your pet

ความผูกพันระหว่างคุณและสัตว์เลี้ยงนั้น ไม่สามารถประเมินค่าได้ ดังนั้น คุณจึงเลือกผลิตภัณฑ์ป้องกันปรสิต ที่จะสามารถปกป้องสัตว์เลี้ยงของคุณจากการถูกเห็บหมัด กัด เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงได้รับความระคายเคือง และเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆได้

“ป้องกันการกัด ตัดโอกาสแพร่เชื้อ”

การป้องกันเป็นเรื่องสำคัญ

No Bite Is Right® for your pet
 • ปรสิตในสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องที่ทวีความรุนแรงขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมในการเจริญพันธุ์ ส่งผลทำให้สัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มพบกับความเสี่ยงที่จะถูกปรสิตต่างๆ กัด และแพร่เชื้อโรคให้กับสัตว์เลี้ยงได้ตลอดเวลา
 • นั่นเป็นสาเหตุสำคัญว่าทำไม การป้องกันก่อนการกัด จึงเป็นเรื่องสำคัญ
 • สอบถามถึงการป้องกันปรสิต ก่อนการถูกกัด จากสัตว์แพทย์ใกล้บ้าน เพื่อการปกป้องที่ถูกต้องและดีที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ
 • Fleas
 • Ticks

ผลิตภัณฑ์ทุกตัว ไม่เหมือนกัน

 • ผลิตภัณฑ์ป้องกันปรสิตชนิดกิน หรือหยดหลังบางตัวในท้องตลาด ไม่สามารถไล่หรือกำจัดปรสิตได้เมื่อปรสิตสัมผัสกับตัวยา แตกต่างจาก Seresto® ที่สามารถป้องกันและกำจัดปรสิต โดยสัตว์เลี้ยงไม่ถูกกัด
 • ดังนั้น หากเห็บหมัดไม่กัด ก็สามารถตัดโอกาสแพร่เชื้อโรคสู่สัตว์เลี้ยงได้ นั่นเอง...

ปรสิต คือ อะไร?

Parasites
 • หมัด เห็บ ยุง และเหา ล้วนเป็นปรสิตที่สามารถพบได้บนสัตว์เลี้ยงของคุณ ปรสิตเหล่านี้จะอาศัยการกัดและดูดเลือดบนตัวสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารของพวกมัน นอกจากจะก่อความรำคาญให้กับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของแล้ว ปรสิตยังเป็นพาหะนำเชื้อโรคต่างๆ เช่น โรคพยาธิเม็ดเลือด การแพ้น้ำลายหมัด ผื่นแพ้บนผิวหนัง หรือภาวะโลหิตจาง...
 • ใน 1 เดือน หมัดเพียงแค่ 10 ตัว สามารถขยายพันธุ์เพิ่มได้ถึง 250000 ตัว
 • เห็บตัวเต็มวัย สามารถกัดดูดเลือดบนตัวสุนัขได้นาน 5-12 วัน

Confirme seu voto abaixo: