เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุนัข

เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุนัข

โรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน

โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นโรคที่ถ่ายทอดระหว่างสัตว์กับคน

ควรระวังโรคนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการที่เราดูแลสุขภาพของเพื่อนของเราก็ถือเป็นการดูแลสุขภาพของเราและครอบครัวด้วย นอกเหนือจากการที่เราจะต้องรับผิดชอบในฐานะที่เราเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงของเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีสาเหตุหลากหลาย เช่น:

  • เห็บ
  • ยุง
  • หนอนพยาธิในลำไส้ (พยาธิและโปรโตซัว)
  • ไร

Confirme seu voto abaixo: