เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุนัข

เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุนัข

การตัดขน

เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุนัข

การตัดขนเป็นเรื่องความสวยงามและสุขอนามัย และยิ่งไปกว่าเรื่องความงาม การตัดขนเป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับสุนัขของคุณเพราะการตัดขนช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ อาทิ โรคผิวหนังที่จะมีกระทบต่อผิวของสัตว์เลี้ยง

การตัดขนมีสองวิธีด้วยกัน การตัดขนธรรมดาแบบ "ตัดขนทั่วไป" ซึ่งมักใช้กับสัตว์เลี้ยงทั่วไปและแบบ "ไถโกน" การตัดทั้งสองอย่างอย่างใช้กรรไกรหรือเครื่องบัตตาเลี่ยน

เคล็ดลับที่สำคัญ

  • สำหรับสุนัขแต่ละพันธุ์ อาจจะมีการตัดขนแบบเฉพาะเจาะจงแบบเดียวหรือหลายแบบ
  • เพื่อให้สุนัขมีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอ ควรจะตรวจสอบดูว่าสุนัขมีอาหารเพียงพอหรือไม่ ความสะอาดของสิ่งแวดล้อมที่สัตว์อาศัยอยู่ และภาชนะที่บรรจุอาหารและน้ำ

ขั้นตอนอื่นๆ

  • นอกเหนือจากการตัดขน เจ้าของอาจจะมองหาบริการอื่นๆให้เพื่อนของเรา เช่น การทำให้ผิวชุ่มชื้น การทำความสะอาดฟันให้ขาว การเป่าขนให้แห้ง
  • การทำความสะอาดขนทำเฉพาะกับสุนัขที่มีขนยาว นุ่ม เช่น สุนัขพันธุ์ลาซา แอปโซ มอลทีส ชิสุ และค็อกเกอร์ (หู หน้าม้า และหลัง)
  • หาร้านที่วางใจได้สำหรับขั้นตอนเหล่านี้ หากมีข้อสงสัย ให้ขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์

Confirme seu voto abaixo: