เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุนัข

เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุนัข

สุขภาพและความงาม

สุขภาพและความงาม

ปัจจุบันนี้ สุนัขกับคนอยู่ร่วมใกล้ชิดกันมาก เพื่อนของเราอาศัยอยู่ในบ้านของเรา นอนใกล้กับเราและลูกของเรา ใช้เวลาส่วนมากอยู่ข้างๆเรา และมักจะนับว่าเพื่อนของเรานั้นเป็นสมาชิกของครอบครัวเราด้วย

เพื่อให้เพื่อนของเรามีความสุข และมีสุขภาพดี เราจะต้องให้ความรัก และความเอาใจใส่ และพาไปพบสัตวแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ให้ได้รับวัคซีน ถ่ายพยาธิ และดูแลสุขอนามัยของสุนัข

การอาบน้ำเป็นเรื่องสำคัญ การดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ก็เหมือนกับการดูแลสุขอนามัยของเราด้วย

การอาบน้ำมีทั้ง "การอาบน้ำ" เพื่อให้สัตว์เลี้ยงสะอาด" "การอาบน้ำเพื่อเป็นการรักษา" เพื่อกำจัดปรสิต เช่น หมัด เห็บ ไร หรือโรคผิวหนัง และ "การทำความสะอาด" ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อดูแลรักษาผิวหนังโดยไม่ให้สัตว์ต้องเปียกมากนัก

ความบ่อยในการอาบน้ำควรอยู่ภายใต้การแนะนำของสัตวแพทย์

Confirme seu voto abaixo: