เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุนัข

เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุนัข

การฝึกสุนัข

การฝึกหมายถึงการฝึกสัตว์ให้สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาอยู่ได้ดีขึ้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง

การฝึกหัดสุนัขขั้นพื้นฐานให้สุนัขเชื่อฟังนั้น เจ้าของสามารถฝึกหัดเองได้แต่ต้องได้รับการแนะนำ แต่ถ้าหากเป็นการฝึกหัดขั้นสูงขึ้นไป ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ฝึก

การฝึกหัดมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ สุนัขสามารถได้รับการฝึกหัดให้ล่าสัตว์ เฝ้าบ้าน หรือเป็นผู้ช่วยเหลือฝ่ายดับเพลิง ตำรวจ หรือฝึกสำหรับการแข่งกีฬาของสัตว์ หรือฝึกหัดให้เป็นผู้นำทางสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็น หรือการได้ยินเมื่อต้องไปโรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความเป็นอยู่ที่ดีหรือได้รับความช่วยเหลือ

การฝึกหัดขั้นพื้นฐานเป็นการฝึกตามขั้นตอนต่างๆ โดยการฝึกการเคลื่อนไหวซ้ำๆ เทคนิคพิเศษจะทำให้สุนัขเชี่ยวชาญกับการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติและตอบสนองได้ทันที

การเริ่มฝึกให้สุนัขเชื่อฟังนั้น ควรจะเริ่มเมื่อสุนัขมีอายุ 4 ถึง 5 เดือน ซึ่งสุนัขจะได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนและสามารถออกไปนอกถนนพื่อเริ่มฝึกการปฏิสัมพันธ์ในสังคม

ในช่วงแรกของการฝึก สุนัขจะเรียนรู้เป็นระยะๆ ยกตัวอย่างเช่น ขั้นแรก สุนัขจะเรียนรู้เรื่องการเดินโดยใช้สายจูง ขั้นตอนนี้สำคัญมาก เนื่องจากเราจะพบบ่อยว่าสุนัขจะ "นำ" เจ้าของเวลาเดิน และไม่ใช่ในทางกลับกัน

สุนัขจะค่อยๆเรียนคำสั่งต่างๆ มาด้วยกัน ไม่ ช้าๆ กลับตัว ขึ้นมา นั่ง นอนลง

ในการฝึกสุนัขนั้นมีหลายวิธี เพื่อให้สุนัขตอบสนองกับคำสั่ง วิธีที่ใช้มากที่สุดคือการบังคับโดยการให้รางวัล ตามผลงานที่สุนัขทำ เช่น การลูบตัวสุนัขด้วยความรัก การให้ลูกบอลลูกเล็กๆ หรือแม้แต่การให้ขนม

  • เรียนรู้เพิ่มเติมกี่ยวกับการฝึกสุนัข การทำให้สุนัขเชื่อฟัง หรือการฝึกสุนัขสำหรับเข้าแข่งขันกีฬาได้ที่: http://www.abrafa.com.br

Confirme seu voto abaixo: