เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุนัข

เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุนัข

การแข่งขันกีฬาสุนัข

การแข่งขันกีฬาสุนัข

การแข่งขันกีฬาสุนัขเป็นกิจกรรมในการเรียนรู้และถือเป็นกีฬาที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและเจ้าของ กีฬานี้มีมาตั้งแต่พ.ศ. 2513 และวัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่สาธารณชนที่เข้าชม Crufts Dog Show ซึ่งเป็นการจัดแสดงสุนัขที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันนี้การแข่งขันกีฬาสุนัขมีแพร่หลายทั่วโลก

สุนัขทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือพันธุ์ใดก็ตาม เพียงแต่ต้องรู้จักข้อจำกัดของสุนัขแต่ละตัวเท่านั้นสามารถฝึกหัดกีฬาประเภทนี้ได้ ซึ่งกีฬานี้คือการข้ามสิ่งกีดขวางที่จัดวางในรูปแบบต่างๆโดยมีระดับความยากแตกต่างกันออกไป การแข่งขันประเภทนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการที่จะฝึกความคล่องแคล่วของสุนัข นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพ การเชื่อฟังคำสั่งและความฉลาดของสุนัข

สำหรับการแข่งขันประเภทนี้ สุนัขที่เข้าร่วมจะเดินผ่านสิ่งกีดขวางโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดและผิดพลาดน้อยที่สุด สิ่งกีดขวางก็จะมี รั้ว โต๊ะ สะพาน ไม้กระดานหก ราง ไม้กีดขวาง อุโมงค์ปิด ยาง อุโมงค์เปิด และกำแพง

กีฬานี้ได้แพร่หลายไปทั่วโลก ผู้เข้าแข่งขันอาจจะลงแข่งขันหรือลงชิงแชมป์ในระดับรัฐ ระดับชาติ ระดับทวีป หรือระดับโลก

  • ผู้ที่พาสุนัขลงแข่งขัน ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของสุนัข จะไม่สามารถสัมผัสกับตัวสัตว์ได้หรือจุดตั้งระยะ
  • ผู้ที่พาสุนัขลงแข่งไม่ได้รับอนุญาตให้มีสิ่งของอยู่ในมือที่อาจดึงดูดความสนใจของสุนัข และต้องร่วมเดินไปตามทางกับสุนัขโดยต้องนำสุนัขไปและไม่ให้สุนัขทำผิดพลาด
  • หากไม่ปฏิบัติตามกติกา ผู้ที่พาสุนัขลงแข่ง/สุนัขจะถูกตัดสิทธิ์ออกจาการแข่งขัน
  • ทั้งคู่จะไม่รู้จักทางมาก่อนซึ่งกรรมการจะเป็นผู้เลือกให้จนกระทั่งถึงตอนแข่ง ซึ่งผู้ที่พาสุนัขลงแข่งจะรู้ทางก่อนที่การแข่งขันจะเริ่ม
  • การแข่งขันกีฬาของสุนัขไม่ใช่การแข่งขันด้านเวลาแต่เป็นการวัดทักษะ ดังนั้น ข้อผิดพลาดขณะเดินผ่านสิ่งกีดขวางสำคัญกว่าเรื่องของเวลา
  • สุนัขจะต้องเดินผ่านอุปสรรคต่างๆจนครบโดยห้ามข้ามสิ่งกีดขวางใดๆและจะต้องเดินไปตามทางที่กรรมการเป็นผู้กำหนด

การแข่งขันกีฬาของสุนัข BayAgility

เป็นการแข่งขันประเภทหนึ่งที่จัดขึ้นในสถานที่ต่างๆในประเทศบราซิล Bayer สนับสนุนการแข่งขันกีฬาดังกล่าวนี้และต้องการให้สุนัขหลายๆตัวร่วมเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

การแข่งขัน Bayagilityใช้กติกาเดียวกับการแข่งขันกีฬาสุนัขทั่วๆไป เพียงแต่ของ Bayer นั้นแข่งตามทางที่ปรับเปลี่ยนได้

Confirme seu voto abaixo: