เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับแมว

เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับแมว

โรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน

  • โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นโรคที่ถ่ายทอดได้ระหว่างสัตว์กับคน
  • การดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของเราก็ถือเป็นการดูแลสุขภาพของเราและครอบครัวด้วย

โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนติดต่อได้จากปรสิตหลายชนิด เช่น

  • ยุง
  • พยาธิในลำไส้ (พยาธิและโปรโตซัว)
  • ไร

Confirme seu voto abaixo: