เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับแมว

เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับแมว

เคล็ดลับและเรื่องที่น่าสนใจ

 • ลูกแมวเมื่อตอนแรกเกิดนั้นมีความบอบบางมาก ยังไม่สามารถมองเห็น ไม่ได้ยินเสียง และไม่สามารถเดินได้
  และจะต้องกินนม 8 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนเวลาที่เหลือของเจ้าตัวน้อยก็หมดไปกับการนอนลูกเดียว
 • น้องแมวมักทำกิจกรรมตอนกลางคืน และจะมองเห็นได้ดีในที่มืด แต่มองเห็นในเวลากลางวันแย่กว่าคนเรา โดยน้องแมวมีความสามารถในการรับรู้แสงสว่างน้อยกว่าคนถึง 6 เท่า
 • เมื่อน้องแมวได้รับการฝึกให้เชื่องและถูกเลี้ยงอยู่แต่ในบ้าน คุณเจ้าของจึงจำเป็นต้องหาของเล่นติดบ้านไว้ ให้น้องแมวได้ออกกำลังกายอยู่เสมอ พยายามจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน ให้กระตุ้นความสนใจและน่าสนใจสำหรับแมวด้วยนะ
 • พยายามให้อาหารโดยแบ่งเป็นมื้อย่อยๆ หลายๆ มื้อต่อวัน
 • กระตุ้นให้น้องแมวดื่มน้ำเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ โดยเตรียมจุดวางชามใส่น้ำไว้รอบบ้าน หรือเพิ่มความน่าสนใจให้น้องแมวด้วยการติดน้ำพุแมว สำหรับน้องแมวบางตัวชอบที่จะดื่มน้ำโดยตรงจากก๊อก
 • ลูกแมวจะเริ่มทำความสะอาดตัวเองตั้งแต่ 15 วันนับจากที่ได้ลืมตามาดูโลก โดยจะใช้ลิ้นและอุ้งเท้าหน้าทั้งสองข้างในการทำความสะอาดร่างกาย
 • สถานที่โปรดที่น้องแมวเลือกอยู่จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของบริเวณนั้น โดยทั่วไปแล้วน้องแมวจะเลือกที่ที่อุณหภูมิอุ่นๆ และเงียบสงบ
 • น้องแมวเป็นสัตว์ที่มีทักษะในการใช้เล็บ
 • เนื่องจากน้องแมวเป็นสัตว์ที่ไวต่อแสง ตาของน้องแมวมีรูม่านตาแนวตั้ง เมื่อรูม่านตาขยายเต็มที่ เมื่อเทียบสัดส่วนกันแล้วน้องแมวจึงมีขนาดรูม่านตาใหญ่กว่ารูม่านตาของคนเรา

Confirme seu voto abaixo: