เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับแมว

เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับแมว

แมว

หมัด - มีหมัดเพียง 5% เท่านั้นที่อยู่ในตัวสัตว์

หมัด

มีหมัดเพียง 5% เท่านั้นที่อยู่ในตัวสัตว์
95% ที่เหลืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สัตว์อาศัยอยู่ เช่น พรม โซฟา ทางเดินหรือบ้าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Confirme seu voto abaixo: